Rewolucja w zakresie dostępności!

25 marca 2024

28 lutego 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze. Rewolucyjne zmiany w podejściu do osób niepełnosprawnych wymuszone są przez prawo unijne – Europejski Akt o Dostępności. Dostosowanie się do nowych przepisów będzie prawdziwym wyzwaniem dla ponad 321 tysięcy firm prywatnych oraz 174 spółek Skarbu Państwa w Polsce.

Informacje ogólne

Ustawa – która ma wejść w życie 28 czerwca 2025 roku – zmierza do zwiększenia dostępności powszechnych produktów i usług. Zamierzony efekt jest taki, żeby jak najwięcej z nas mogło korzystać z nich samodzielnie. Dotyczy to przede wszystkim osób zmagających się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, ale nie tylko. Istotnymi czynnikami są również wiek, choroby oraz utrata sprawności. Jest to zatem kompleksowe wyjście na przeciw wszystkim ludziom ze szczególnymi potrzebami, którzy chcą funkcjonować możliwie bez zaangażowania bliskich.

Wśród produktów objętych nowymi przepisami wymienić możemy m.in.: komputery, smartfony, oprogramowania, czytniki elektroniczne i wszelkie terminale. Usługi stanowią z kolei: telekomunikacja, transport, media, bankowość, handel, edukacja itd.

W praktyce zobliguje to nie tylko do dostosowania informacji o produktach (od instrukcji po etykiety), umieszczenia przycisków wzywających obsługę, rozszerzenia spektrum spraw załatwianych zdalnie, ale również uzupełnienia całych interfejsów o niezbędne elementy tekstowe, dźwiękowe czy graficzne.

Zmiany w świecie cyfrowym

Od 2019 r. podmioty publiczne (urzędy, szpitale, przychodnie, szkoły) mają obowiązek zapewnienia dostępności – również w sferze stron internetowych i aplikacji. Nowa ustawa rozszerzy go na podmioty prywatne, które działają w branżach powszechnych. Mowa tu przede wszystkim o dostosowaniu www do specjalnych czytników stron czy udostępnieniu możliwości zmiany kontrastu i rozmiaru czcionki.

Największym wyzwaniem wydają się jednak odpowiednie konstruowanie produktów cyfrowych. To zazwyczaj ogromne przedsięwzięcie, które wymagać będzie szczegółowej analizy, przebudowy całych ekosystemów, a nawet zmiany stosowanej dotychczas technologii.

Skutki braku dostępności

Zlekceważenie nowych przepisów wiązać się ma z karami finansowymi, których wysokość może wynieść do dziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający jej nałożenie. Poza tym wdrożenie dostępności będzie istotnym elementem sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (co może decydować o podejściu inwestorów i kontrahentów) i rozliczania korzystania z środków unijnych.

Warto dodać, że ustawa pominie mikroprzedsiębiorców, a czas na dostosowanie do nowych wymagań to 5 lat od momentu wejścia jej w życie. Wspomniany okres przejściowy dotyczy jedynie produktów i usług świadczonych przed 28 czerwca 2025 r.

Telefon Formularz kontaktowy
×

    Nasz zespół codziennie pracuje na Twój sukces!!!

    Wyślij zapytanie

    Napisz do nas, a przygotujemy dla Ciebie ofertę i najlepszy plan działania